THE TAILORS

Om nog meer grip op het proces te krijgen heeft Thirtyfour in 2019 besloten om, naast een eigen kantoor en warehouse, ook een eigen fabriek over te nemen in Delhi. Door het verkorten van de keten kan er nog flexibeler gewerkt worden. Dit geeft ons ook de kans om meer verantwoord te produceren omdat we zo alles in eigen hand hebben. Naast de reguliere productie vindt hier ook de in-house printing van logo's plaats en hebben we de mogelijkheid tot seamsealing.

We werken met geselecteerde leveranciers waardoor we precies weten met wie we samenwerken en op welke manier. Aan een samenwerking gaat een gedegen onderzoek vooraf, we gaan niet zomaar met iedereen in zee. 90% van onze leveranciers zitten gevestigd in India, onze Indische collega's bezoeken en beoordelen deze leveranciers. Pas als we zeker weten dat een bedrijf voldoet aan onze normen en waarden besluiten we om wel of niet samen te werken. Partijen waarmee we samenwerken kunnen door deze grondige selectie daarom ook rekenen op een langdurige samenwerking.

WERKNEMERS INDIA

In onze fabriek, genaamd The Tailors, zijn 50 medewerkers werkzaam. Deze collega's worden aangestuurd door onze Indische kantoorcollega's. Doordat de fabriek in eigen beheer is, hebben we goed zicht op onder andere eerlijke salarissen, werktijden en goede werkomstandigheden.

De Nederlandse en Indische collega's hebben dagelijks contact via Skype. Door het gebruik van dit communicatiemiddel ontstaat er over en weer een goed beeld van de werkwijze en werkomstandigheden in beide landen. De eigenaar van zowel Thirtyfour als The Tailors, bezoekt de fabriek tweemaal per jaar om ook de werknemers in de productieruimte te kunnen spreken. Op deze manier wordt ook in India de personeelstevredenheid gewaarborgd en gemonitord.

FAIR WEAR FOUNDATION

Thirtyfour is sinds 2013 actief lid van de Fair Wear Foundation (FWF). De Fair Wear Foundation is opgericht om de kledingindustrie te verbeteren. De missie en visie van Fair Wear sluit geruisloos aan op die van Thirtyfour. De foundation draagt er zorg voor dat de aangesloten bedrijven op een etische manier produceren. Om de kledingindustrie te kunnen verbeteren, wordt een aanpak gehanteerd die bestaat uit de volgende kernactiviteiten:

• Brand performance check; dit is een check op de bedrijfsvoering van de aangesloten bedrijven. Elk jaar worden de inspanningen van de bedrijven, om de kledingindustrie te verbeteren, gemeten en beoordeeld. Een bedrijf krijgt vervolgens een onvoldoende, voldoende of goed op dit onderdeel. Thirtyfour scoort momenteel een goed op de Brand Performance Check.

• Factory Audits; fabrieken worden gecontroleerd door de Fair Wear Foundation. Er wordt gekeken of er wordt voldaan aan de Fair Wear Code of Labour Practices. Aan de hand van dit bezoek ontvangt het bedrijf opmerkingen en verbeterpunten. Het volgende jaar wordt onderzocht hoe succesvol er veranderingen zijn aangebracht. De eerste audit in ons nieuwe fabriek zal binnenkort plaatsvinden. Op basis van deze audit kunnen we een ontwikkelplan opstellen. 

• Factory Trainings; Het Workplace Education Program leidt de werknemers en het management op locatie in India op volgens de Fair Wear Code of Labour Practices. Deze code bestaat uit acht verschillende arbeidsnormen waaronder bijvoorbeeld loon en werkuren. Omdat wij dagelijks contact hebben met onze collega's in India., hebben zij inmiddels een redelijk beeld van de arbeidsnormen die wij hanteren en die zij ook horen te hanteren. 

• Complaints helplinesp; In onze productieruimte hangt een postbus waarin medewerkers anoniem klachten en/of tips kunnen indienen. Op deze manier kunnen wij samen met Fair Wear ontdekken wat precies de verbeterpunten zijn vanuit het oogpunt van onze collega's. De postbus is sinds dag 1 in gebruik en alle tips worden meegenomen en waar mogelijk uiteraard opgevolgd. 

Social report 2020
Performance check 2019
Social Report 2019
Performance check 2018
Social report 2018
Performance check 2017
Social report 2017
Performance check 2016
Social report 2016
Performance check 2015
Social report 2015
Performance check 2014
Social report 2014