Algemene voorwaarden

Thirtyfour is een brandname van Tailor & Stitch BV welke levert onder de MODINT-Voorwaarden: Op al onze leveringen zijn van toepassing de MODINT-Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30093930, die u op aanvraag worden toegezonden.