Disclaimer

Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door Thirtyfour, een onderdeel van Tailor & Stitch BV., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 011463930. Alle rechten voorbehouden. De tekst, afbeeldingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden en de wijze waarop deze op de website van Tailor & Stitch BV worden weergegeven vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Deze objecten mogen niet worden gekopieerd voor commerciële doeleinden of verspreiding, en mogen ook niet worden gewijzigd of op andere websites worden geplaatst.

 

 

Productvariaties

Sommige productinformatie, illustraties en afbeeldingen op deze internet site kunnen zijn gemaakt voor algemeen gebruik op Tailor & Stitch BV internet sites die worden onderhouden in verschillende landen ter wereld. Daarom is sommige informatie van kleding/stoffen die in sommige landen niet leverbaar zijn of die, om in dergelijke landen te voldoen aan de lokale marktvraag of regulerende maatregelen, mogelijk alleen leverbaar zijn in andere specificaties of configuraties, mogelijk onjuist.

 

Als u geïnteresseerd bent in een model, soort stof of accessoire die op de internet site wordt getoond en u niet zeker bent van de beschikbaarheid of specificatie in uw plaats, kunt u contact opnemen met Tailor & Stitch BV voor het desbetreffende product, voor informatie over actuele bijzonderheden in uw plaats.

 

Tailor & Stitch BV heeft een innovatieve en informatieve internet site willen realiseren. We hopen dat u even enthousiast bent over deze creatieve inspanning als wij. U moet echter begrijpen dat Tailor & Stitch BV haar intellectuele eigendommen, inclusief patenten, handelsmerken en copyrights, moet beschermen. Dienovereenkomstig bent u bij dezen gewaarschuwd dat noch deze internet site, noch enig materiaal op deze site op enigerlei wijze iemand een licentie voor het intellectueel eigendom van Tailor & Stitch BV geeft of zal worden beschouwd te geven.

 

Geen garanties of verklaringen

De informatie op deze internet site wordt door Tailor & Stitch BV. verstrekt en wordt voor zover wettelijk toegestaan verstrekt zonder enigerlei garantie, expliciet of impliciet, daaronder begrepen doch niet beperkt tot alle denkbare garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Terwijl de verstrekte informatie wordt geacht nauwkeurig te zijn, kan deze informatie fouten of onnauwkeurigheden bevatten.

 

Gelinkte sites

De website en e-mail nieuwsbrieven van Tailor & Stitch BV kunnen voorzien in links naar websites van derden en toegang geven tot onderwerpen, producten en diensten van derden. Gelinkte sites zijn op geen enkele manier beoordeeld, gecontroleerd of onderzocht door Tailor & Stitch BV. Tailor & Stitch BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud, beschikbaarheid, reclame, producten of andere aangelegenheden van dergelijke gelinkte sites of daarin omsloten aanvullende links. Deze links impliceren geen bevestiging of samenwerking van Tailor & Stitch BV met derden. Wij verwijzen u naar het door deze derden bepaalde beleid met betrekking tot dataverzameling, privacy en andere zaken voordat u deze gaat gebruiken. Tailor & Stitch BV kan refereren aan derden of derden vermelden in een lijst op de website welke aparte websites onderhouden. Wij verwijzen u wederom naar het door deze derden bepaalde beleid op hun websites betreffende dataverzameling, privacy en andere zaken voordat u deze gaat gebruiken.